Obchodné podmienky

Nechtová kozmetika
Vizáž a iné

Zaregistrovanie zákazníka

V našom internetovom obchode nie je pre nákup registrácia nevyhnutná. Zaregistrovaním však získate:

 • informácie o stave vybavovania Vašich objednávok
 • prehľad všetkých doteraz kúpených produktov
 • možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných našim internetovým obchodom

Ceny

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené ako “Naša cena”. Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe informácií od dodávateľov. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH (20% – presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre). Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch produktu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na tlačidlo “Vložiť do košíka” a produkt bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii Môj účet > Objednávky, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Dodacia lehota

Tovar expedujeme do 7 dní (pracovných dní) od prijatia objednávky, následné dodanie závisí od doručovacej služby (Slovenská pošta). O odoslaní by ste mali byt mailom informovaný, ked nie – čo sa pri väčších počtoch objednávok stáva (v prvom rade je pre nás rýchle zabalenie a odoslanie tovaru) , a nikto Vás telefonicky nekontaktoval o vypredaní nejakého produktu, tak Váš tovar bol už poslaný…. 🙂 za pochopenie ďakujeme…

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame prostredníctvom Slovenskej pošty. Faktúra Vám bude poslaná spolu s objednávkou, alebo emailom (V zmysle § 31 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve je elektronická faktúra plnohodnotným účtovným dokladom)

Záručná doba

Na elektronické produkty platí 2 ročná záruka, na všetok ostatný tovar platí individuálna – vždy uvedená na obale tovaru.
Záruka sa uplatňuje iba po predložení faktúry, paragonu alebo iného potvrdenia o kúpe a produkt musí byť poslaný v originál krabici so záručným listom, ktorý je vždy súčasťou balenia.

Nikashop.sk ručí zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru tak, aby nebol výrobne poškodený, za poškodenie prepravcom neručíme
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke (ak nebudete upozornený telefonicky,emailom a pod. o vypredaní niektorého z produktov)
 • to, že tovar je nový/nepoužitý

Nikashop.sk nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) alebo dodávateľom
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte a ihneď na pošte reklamujte.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte (kontakt) a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí pri platbách kartami.

V prípade,že tovar už bol vyexpedovaný objednávku nie je možné stornovať. V príp. neprebratia zásielky si nikashop vyhradzuje právo na vymáhanie poštovného.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru ‘na objednávku’, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Reklamovanie tovaru (Reklamačný poriadok) a vrátenie tovaru

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamácie.

Neprebratie dobierky kupujúcim

Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Môžu byť zrušené po telefonickom alebo inom rozhovore pokiaľ ešte neboli odoslané na miesto dodania. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky. Pri neprevzatí tovaru sme nútený vymáhať si poštovné náklady.Na prebratie zásielky má zákazník 18 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. (Stačí na pošte udať adresu zákazníka, poprípade zašleme na vyžiadanie číslo podacieho lístka) Neprebratá zásielka bude zákazníkovi po dohode (uprednostňujeme telefonickú komunikáciu) zrušená alebo obratom znova odoslaná. Pokiaľ zákazník pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od posledného tretieho upozornenia na zaplatenie pokút na náš účet, bude voči nemu následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky). V prípade zrušenia neprebranej objednávky je zákazník povinný uhradiť pokutu vo výške uz nami zaplateného poštovného! V prípade, že si zákazník neprevezme zásielku a nenahradí spôsobenú škodu, súhlasí tiež so zverejnením svojich osobných údajov na stránke dlžníkov, v rozsahu meno, priezvisko, ulica, mesto, emailová adresa.

Podmienky použítia darčekovej poukážky

 • Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode Nikashop.sk (https://www.nikashop.sk) do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky (Platí do)
 • Kód uvedený na poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do políčka „Kód darčekovej poukážky“
 • Hodnota poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma
 • Poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru
 • Ak je celková suma vyšia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy
 • Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva (poukážku je možné použiť iba v jednej objednávke)
 • Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na kúpu tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky
 • V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku
 • Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť

Používanie materiálov zo stránky

© 2020 Team Nikashop Všetky práva vyhradené.

Obsah tejto internetovej stránky je chránený autorským zákonom. Nijaký z jeho prvkov (najmä popisy a vyobrazenia jednotlivých produktov, popis nákupov a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť kopírovaný alebo inak reprodukovaný bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa tejto stránky. Akékoľvek kopírovanie, upravovanie alebo napodobňovanie alebo akékoľvek iné použitie obsahu tejto stránky alebo jej časti je zakázané.

Produkty a služby, ktoré sú na tejto stránke uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, obchodných spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných majiteľov.

Ochrana súkromia

Prevádzkovateľom internetového obchodu Nikashop.sk (ďalej len “Obchod”)

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 (ďalej aj „Nariadenie“)  a podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. . My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Môj účet. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.nikashop.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť v časti „Detaily profilu“.

Vaše údaje osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie) či niektorí dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácií produktov, registrácia členských kariet v systéme poskytovateľa, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 (ďalej aj „Nariadenie“)  a podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho  t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Reklamácie

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode Nikashop.sk je 24 mesiacov na elektronické produkty. Na všetky ostatné produkty platí indiviuálna záručná doba, ktorá je vždy uvedená na obale príslušného tovaru.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu nikashop@centrum.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 0918 977 651. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte (kontakt). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Nikashop, Kvetná 1505, Rovinka 90041. Odporúčame Vám tovar zaslať ako adekvátne poistený balík doporučenou zásielkou a označiť ho ako krehký, inak v prípade poškodenia nebude reklamácia uznaná. Tovar nám neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom alebo stačí z emailu.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Elektronický tovar je reklamovaný a reklamácia vybavená do 30 dní. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaní bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom,sms alebo telefonicky.

Poplatok za darčekové balenie nevraciame. Pri akciovom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode Nikashop.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14  dní od prevzatia tovaru iba: nový, nerozbalený, nepoškodený a nepoužitý.

– poštové náklady za dodanie zákazníkovi vrátené nebudú!

-poštovné náklady pri poslaní tovaru späť vrátené nebudú!

Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne s tovarom, alebo e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Nikashop, Kvetná 1505, Rovinka, 90041. Odporúčame tovar zaslať ako adekvátne poistený balík doporučenou zásielkou, príp. ako krehký aby sa nepoškodil, potom nie je možné uznať vrátenie tovaru. Tovar nám neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom alebo emailový doklad o kúpe, ktorý Vám prišiel. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • tovar je mechanicky poškodený
 • tovar má známky používania
 • ak tovar nie je v pôvodnom originálnom neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
 • tovar nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
 • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku

V prípade využitia “Vrátenie tovaru do 14 dní”  bude tento tovar vrátený na jeho náklady.

Akciové produkty
Na sklade
3D karusel flower s kamienkom

3D karusel flower s kamienkom

Na sklade
3D karusel HEART

3D karusel HEART

SUPER AKCIA

Na sklade
3D karusel korytnačka 48ks

3D karusel korytnačka 48ks

Na sklade
3D karusel mier

3D karusel mier

Na sklade
3D karusel MIX

3D karusel MIX

Na sklade
3D karusel vážka 48ks

3D karusel vážka 48ks

Na sklade
3D MAŠLIČKY holog ružové

3D MAŠLIČKY holog ružové

Na sklade
3D MAŠLIČKY siet bielomodré

3D MAŠLIČKY siet bielomodré

Na sklade
3D MAŠLIČKY siet hnedé

3D MAŠLIČKY siet hnedé

Na sklade
3D MAŠLIČKY zamat marhulové

3D MAŠLIČKY zamat marhulové

Pozrieť si všetky akciové produkty
Nové produkty
Na sklade
Art tips Gucci PINK 70ks + box

Art tips Gucci PINK 70ks + box

Nie je na sklade
Art Tips Francúzska biela - Flower pink 70ks + box

Art Tips Francúzska biela – Flower pink 70ks + box

Pozrieť si všetky nové produkty